Київський університет дизайну технологій


Київський університет дизайну технологій


Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

Перелік конкурсних предметів ЗНО-2016 - дизайн и интерьер

Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологій

ВНЗ в Україні інститути, університети, академії фото и картинки

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО Сертифікати: українська мова та література; іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, російська на вибір - історія України, математика, географія. МІЖНАРОДН І ЕКОНОМ київський університет дизайну технологій ІЧНІ ВІДНОСИНИ Сертифікати: українська мова та література; математика, на вибір - географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, російська історія України. ЗВЯЗКИ З ГРОМАДСЬК ІСТЮ ТА РЕКЛАМА Сертифікати: українська мова та література; творчий конкурс; на вибір - іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, російська історія України, географія. ЖУРНАЛ ІСТИКА Сертифікати: українська мова та література; творчий конкурс; на вибір.

Шановний абітурієнте! Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом студентів на денну, заочну і дистанц ійну форми навчання на державній та комерційній основі на 2016/2017 навчальний рік. ( Завантажити ) Правила прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2016 році затверджено Вченою радою КНУК ІМ. Приймальна комісія: адреса: 01601, Київ, вул. Чигоріна, 20 тел.: (044), (044) факс: (044) e - mail.

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТОРОЛОГ ІЇ СПЕЦ ІАЛІЗАЦІЇ: ЕКСПЕРТИЗА ІСТОРИКО -КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ БІБЛІОТЕЧНО -ІНФОРМАЦ ІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТ І МЕНЕДЖМЕНТ АРХІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТ І ІНФОРМАЦ ІЙНА АНАЛ ІТИКА ОРГАН ІЗАЦІЯ ДОЗВ ІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТ І ТА РЕКРЕАЦ ІЇ Сертифікати: українська мова та література; історія України; на вибір - математика, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, київський університет дизайну технологій російська). ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛ ІННЯ І ПРАВА СПЕЦ ІАЛІЗАЦІЇ: ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАН ІВ ДЕРЖАВНО Ї ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Сертифікати: українська мова та література; історія України; на вибір - математика, географія, іноземна мова (англійська.


Київський університет дизайну технологій

Київський університет дизайну технологійДата:

Рейтинг:
17