Дизайны информационных стендов


Дизайны информационных стендов


Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Новости производителя наборов для рукоделия РИОЛИС - дизайн и интерьер

Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендов

Доска бесплатных объявлений, доска бесплатных фото и картинки

Обратитесь к нам, если дизайны информационных стендов Вам необходима широкоформатная печать срочно или качественная.

4.Жалпы оу орын алыптастыру. 5.Т бойынша нсаулытар. 1. «Білім туралы» Р заыны орындалуы:жалпы оу бойынша айлыты орытындысы;9,11-сынып бітірішілеріні оумен (жмыспен) амтылуына талдау жасау. 2. кмелетке толмаандарды ыын орау бойынша жмысты йымдастыру: -ысты таматы жне тегін таматандыруды йымдастыру туралы; -оушыларды  оулытармен амтамасыз ету туралы; - «Мектепке жол»акциясын йымдастыру; -трлі категориялы балалар жне отбасылар туралы деректер базасын ру  туралы; -кмелетке толмаандарды ытарын орау бойынша комиссия отырыстарыны кестесін бекіту. 3. 5-сыныптарда сыныпты-орытынды баылау. 4.Мектепті апараттандыру туралы апарат. Директорды орынбасары жанындаы кеестер, кімшілік кеестер. кімшілік кеес. 1.Мектепті жаа оу.

Аттестаттау комиссиясы мшелерімен эксперттік топтарды алыптастыру масатында гімелесу. 1.Сараптаманы жргізуде кмек крсету масатында эксперттік топтар шін кеестер ткізу. 2. «Педагог ызметкерлерін аттестаттау» стендін  безендіру. СагиндыковаБ. С., Габдуллина М.С., СахановоаТ. К.малімдеріні жеке семинарлары. Аттестаттау комиссиясыны отырысы: - «Аттестаттаудан тетін педагог ызметкерлерді жаттарын жасау жне рсімдеу» жаднама бойынша аттестаттау комиссия мшелеріне нсау беру. ОшановаС. К.,технология пні малімні жеке семинары.30.09. Жас мамандармен жмыс Жас мамандармен жне педагогикалы ызметте зілістері бар мамандармен гімелесу, таылымдамашыны таайындау. з бетімен білімін ктеру шін дістемелік таырыпты тадау. МБ оу сабатары Дгелек стел «Жмысты.


Дизайны информационных стендов

Дизайны информационных стендовДата:

Рейтинг:
1